LA 121/1997 vp

Lakialoite: Laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiusanen, Pentti /vas

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1997 Päättynyt PTK 146/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 265/1998 vp