LA 121/2000 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2000 Päättynyt PTK 130/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 121/2000 vp, LA 122/2000 vp, 123/2000 vp, LA 124/2000 vp, LA 125/2000 vp ja LA 153/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2002 Päättynyt PTK 138/2002
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 53/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot