Valtiopaivaasia LA 121/2002

LA 121/2002 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki lukiolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

2. Laki lukiolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

07.10.2002

Kansanedustaja

Krohn, Irina /vihr

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 13
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 121/2002 vp hylätään.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 14/2002 vp
Valmistunut

22.01.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2003 Päättynyt PTK 197/2002 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2003 Keskeytetty PTK 199/2002 9
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 3 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/2002 vp

​​​​