Valtiopaivaasia LA 121/2009

LA 121/2009 vp

Lakialoite: Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

02.12.2009

Kansanedustaja

Rossi, Markku /kesk

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2009 Päättynyt PTK 122/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 59/2010 vp
Valmistunut

11.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 24/2009 vp ja LA 121/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2011 Päättynyt PTK 156/2010 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 7
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 290/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​