Valtiopaivaasia LA 123/2003

LA 123/2003 vp

Lakialoite: Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

07.10.2003

Kansanedustaja

Soini, Timo /ps

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2003 Päättynyt PTK 73/2003 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2003 vp
Valmistunut

20.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiesitys hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiesitys hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi että lisäksi hyväksytään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n 1 ja 3 momentti muutettuina ja että lakialoitteet LA 122/2003 vp ja LA 123/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2003 Keskeytetty PTK 100/2003 4
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003 1 1-5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2003 Keskeytetty PTK 103/2003 9
03.12.2003 Päättynyt PTK 104/2003 3 3-5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 80/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​