LA 125/2008 vp

Lakialoite: Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

30

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta