Valtiopaivaasia LA 127/2007

LA 127/2007 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

27.11.2007

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2008 Päättynyt PTK 14/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2009 vp
Valmistunut

24.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 64 §:n 2 momentti ja 93 §:n 5 momentti muutettuina, että hyväksytään yksi lausuma, että lakialoitteet LA 127/2007 vp, LA 122/2008 vp, LA 20/2009 vp, LA 61/2009 vp ja LA 105/2009 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 48/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2009 Keskeytetty PTK 113/2009 2
27.11.2009 Päättynyt PTK 114/2009 3 3-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 14
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 133/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot