Valtiopaivaasia LA 130/2003

LA 130/2003 vp

Lakialoite: Laki lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

16.10.2003

Kansanedustaja

Puisto, Virpa /sd

Muita allekirjoittajia

52

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2003 Päättynyt PTK 85/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 38/2003 vp ja LA 130/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2004 Keskeytetty PTK 130/2004 6
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Keskeytetty PTK 135/2004 17
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 4 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 167/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​