Valtiopaivaasia LA 131/2006

LA 131/2006 vp

Lakialoite: Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

19.10.2006

Kansanedustaja

Pulliainen, Erkki /vihr

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2006 Päättynyt PTK 108/2006 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 56/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5., 6., 9-11. ja 14.-20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4., 7., 8., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 87/2006 vp, LA 113/2006 vp, LA 122/2006 vp ja LA 131/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 14/2003 vp ja TPA 67/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Keskeytetty PTK 150/2006 2
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 4 10-14
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Keskeytetty PTK 153/2006 4
07.02.2007 Päättynyt PTK 154/2006 1 1-3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot