Valtiopaivaasia LA 133/2003

LA 133/2003 vp

Lakialoite: Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

24.10.2003

Kansanedustaja

Kiljunen, Kimmo /sd

Muita allekirjoittajia

104

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2003 Päättynyt PTK 96/2003 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 133/2003 vp, LA 33/2004 vp ja LA 57/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 32/2004 vp ja TPA 117/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2007 Päättynyt PTK 148/2006 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006 6
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 83/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​