Valtiopaivaasia LA 134/2000

LA 134/2000 vp

Lakialoite: Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

10.10.2000

Kansanedustaja

Sinnemäki, Anni /vihr

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2000 Päättynyt PTK 118/2000 10
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus ja että lakialoitteet LA 68/1999 vp ja LA 134/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000 12
05.12.2000 Suureen valiokuntaan PTK 156/2000 10 20-23

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2000 vp
Valmistunut

05.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2000 Päättynyt PTK 158/2000 1
Päätös

Lakiehdotus hylättiin suuren valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2000 Päättynyt PTK 161/2000 8
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 160/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​