LA 137/2008 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ojala-Niemelä, Johanna /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2009 Päättynyt PTK 10/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2009 vp
Valmistunut

27.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 137/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2009 Päättynyt PTK 58/2009
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 61/2009 vp