LA 138/1997 vp

Lakialoite: Laiksi rakennuslain 15 luvun muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki rakennuslain 15 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Korteniemi, Ossi /kesk

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 169/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 101/1998 vp