LA 138/2004 vp

Lakialoite: Laki vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

Päätökset

1. Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Sinnemäki, Anni /vihr

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2004 Päättynyt PTK 133/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 138/2004 vp ja toimenpidealoite TPA 9/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004 2-5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Keskeytetty PTK 138/2004
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 2-4
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 257/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot