LA 14/1992 vp

Lakialoite: Ehdotus kiinteistöverolaiksi

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus kiinteistöverolaiksi

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mäkelä /SMP

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1833

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 50/1992 vp