LA 14/2009 vp

Lakialoite: Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräät siihen liittyvät lait

Päätökset

1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

Päätös

Hylätty

2. Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki rahankeräyslain 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

2. Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

3. Laki rahankeräyslain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Sirnö, Minna /vas

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2009 Poistettu PTK 18/2009
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2009 vp
Valmistunut

27.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 14/2009 vp ja LA 23/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2009 Keskeytetty PTK 34/2009
03.04.2009 Päättynyt PTK 36/2009 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 13/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot