Valtiopaivaasia LA 140/2005

LA 140/2005 vp

Lakialoite: Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

Päätökset

1. Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

Aloite jätetty

Pvm

28.10.2005

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2005 Päättynyt PTK 116/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2006 vp
Valmistunut

05.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 140/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2006 Keskeytetty PTK 100/2006 2
13.10.2006 Päättynyt PTK 101/2006 2 2-9
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2006 Päättynyt PTK 104/2006 3

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Keskeytetty PTK 106/2006 19
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 3/2006 vp