LA 141/2003 vp

Lakialoite: Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Muita allekirjoittajia

30

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2003 Päättynyt PTK 92/2003
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2004 vp
Valmistunut

27.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 154/2003 vp pohjalta, että lakialoite LA 141/2003 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2004 Poistettu PTK 61/2004
25.05.2004 Keskeytetty PTK 62/2004
26.05.2004 Päättynyt PTK 63/2004 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2004 Päättynyt PTK 65/2004

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2004 Keskeytetty PTK 67/2004
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 73/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot