LA 142/2006 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta