Valtiopaivaasia LA 144/2000

LA 144/2000 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

12.10.2000

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2000 Päättynyt PTK 138/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2001 vp
Valmistunut

14.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5., 7., 9.-12., 14., 17.-19. ja 21. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 16. lakiehdotus hylätään, että 1., 6., 8., 13., 15. ja 20. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 144/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001 2
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 80/2000 vp

​​​​