Valtiopaivaasia LA 145/2001

LA 145/2001 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

26.10.2001

Kansanedustaja

Vehviläinen, Anu /kesk

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001 17
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 16/2000 vp, LA 22/2001 vp, LA 93/2001 vp, LA 145/2001 vp, LA 103/2002 vp, LA 114/2002 vp ja LA 149/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 244/2000 vp ja TPA 26/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 155/2002 2 3,4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 18
11.12.2002 Keskeytetty PTK 160/2002 4
13.12.2002 Päättynyt PTK 164/2002 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 148/2002 vp

​​​​