LA 149/1999 vp

Lakialoite: Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lämsä, Eero /kesk

Muita allekirjoittajia

42

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/1999 vp
Valmistunut

25.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna, että lakialoite hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Keskeytetty PTK 101/1999
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999 2-4
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 108/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 110/1999 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 131/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §