LA 15/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pulliainen /Vihr

Muita allekirjoittajia

101

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.04.1991 Päättynyt PTK 11/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

161

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 309/1993 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 a