Valtiopaivaasia LA 15/2004

LA 15/2004 vp

Lakialoite: Maantielaki

Päätökset

1. Maantielaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Maantielaki

Aloite jätetty

Pvm

01.03.2004

Kansanedustaja

Krohn, Irina /vihr

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2004 Päättynyt PTK 18/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 9/2005 vp
Valmistunut

10.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2, 3 ja 4 lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 15/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.2005 Päättynyt PTK 53/2005 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005 8
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 17/2004 vp