Valtiopaivaasia LA 15/2011

LA 15/2011 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

26.10.2011

Kansanedustaja

Ruohonen-Lerner, Pirkko /ps

Muita allekirjoittajia

36

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2011 Keskeytetty PTK 68/2011 3
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 25
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2014 vp
Valmistunut

24.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 a luvun 4 b § muutettuna ja että lakialoite LA 15/2011 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014 20
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2014 Päättynyt PTK 112/2014 12
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 18/2014 vp