LA 15/2014 vp

Lakialoite: Laki avioliitossa synnyttävän naisen varhennetusta eläke-etuudesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki avioliitossa synnyttävän naisen varhennetusta eläke-etuudesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kettunen, Pentti /ps

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2014 Päättynyt PTK 43/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta