Valtiopaivaasia LA 150/1999

LA 150/1999 vp

Lakialoite: Laki erityispoisto-oikeuden väliaikaisesta toteuttamisesta

Päätökset

1. Laki erityispoisto-oikeuden väliaikaisesta toteuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki erityispoisto-oikeuden väliaikaisesta toteuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

09.11.1999

Kansanedustaja

Aula, Maria Kaisa /kesk

Muita allekirjoittajia

22

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999 25
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2000 vp
Valmistunut

24.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteisiin LA 139/1999 vp, LA 150/1999 ja LA 105/2000 sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000 7 3,4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000 2 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 121/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​