LA 151/2005 vp

Lakialoite: Laki tekijänoikeuslain 50 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain 50 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kasvi, Jyrki /vihr

Muita allekirjoittajia

20

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 10
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

38

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta