LA 152/2002 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pekkarinen, Mauri /kesk

Muita allekirjoittajia

30

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2002 Pantu pöydälle PTK 146/2002
03.12.2002 Poistettu PTK 148/2002
03.12.2002 Päättynyt PTK 149/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 132/2002 vp ja LA 152/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 23/2001 vp ja TPA 66/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö VaVM 35/2002 vp pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2002 Keskeytetty PTK 153/2002
Huomautus

Pvm 5.12.2002 Päättynyt PTK 154/2002 vp Äänestykset: 2,3,4
Päätös: Eduskunta yhtyi valiokunnan (VaVM 35/2002 vp) ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö VaVM 37/2002 vp pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 155/2002 1, 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen (VaVM 37/2002 vp) lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä (PTK 154/2002 vp) tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Huomautus

Pvm 10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 vp / 5
Päätös: Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä (PTK 155/2002 vp) tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 256/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot