Valtiopaivaasia LA 152/2005

LA 152/2005 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

30.11.2005

Kansanedustaja

Urpilainen, Jutta /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2005 Päättynyt PTK 141/2005 10
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2006 vp
Valmistunut

06.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 22/2003 vp, LA 59/2003 vp, LA 112/2003 vp, LA 131/2003 vp. LA 140/2003 vp, LA 96/2004 vp, LA 113/2004 vp, LA 125/2004 vp, LA 84/2005 vp, LA 108/2005 vp, LA 125/2005 vp, LA 19/2006 vp, LA 23/2006 vp ja LA 152/2005 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 9/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2006 Keskeytetty PTK 38/2006 2
19.04.2006 Päättynyt PTK 39/2006 1 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Keskeytetty PTK 42/2006 27
26.04.2006 Päättynyt PTK 43/2006 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 9/2006 vp

​​​​