LA 156/2006 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2006 Päättynyt PTK 124/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta