LA 157/2005 vp

Lakialoite: Laki Suomen perustuslain 76 §:n kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien kumoamisesta ja muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain 76 §:n kumoamisesta

2. Laki kirkkolain kumoamisesta

3. Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain kumoamisesta

4. Laki rikoslain 17 luvun 10 §:n muuttamisesta

5. Laki perusopetuslain 13 §:n kumoamisesta

6. Laki lukiolain 9 §:n kumoamisesta

7. Laki avioliittolain muuttamisesta

8. Laki varainsiirtoverolain 10 §:n muuttamisesta

9. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

10. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

11. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2006 Päättynyt PTK 8/2006
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta