LA 159/2000 vp

Lakialoite: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Akaan-Penttilä, Eero /kok

Muita allekirjoittajia

19

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2001 Päättynyt PTK 12/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 183/1999 vp ja LA 159/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 112/2001 vp ja TPA 268/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 19

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002
Päätös

Lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylättiin.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 49/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot