Valtiopaivaasia LA 16/2003

LA 16/2003 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 20 luvun ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

09.04.2003

Kansanedustaja

Hemming, Hanna-Leena /kok

Muita allekirjoittajia

103

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2003 Päättynyt PTK 25/2003 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi lakiehdotus, että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 148/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 16/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2004 Päättynyt PTK 70/2004 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 6
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 34/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot