Valtiopaivaasia LA 16/2008

LA 16/2008 vp

Lakialoite: Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Päätökset

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Aloite jätetty

Pvm

05.03.2008

Kansanedustaja

Söderman, Jacob /sd

Muita allekirjoittajia

8

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2008 Keskeytetty PTK 33/2008 3
10.04.2008 Päättynyt PTK 36/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 16/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2011 Päättynyt PTK 161/2010 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Keskeytetty PTK 163/2010 17
02.03.2011 Päättynyt PTK 164/2010 3 4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 324/2010 vp

​​​​