Valtiopaivaasia LA 161/2002

LA 161/2002 vp

Lakialoite: Ammattikorkeakoululaki

Päätökset

1. Ammattikorkeakoululaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Ammattikorkeakoululaki

Aloite jätetty

Pvm

04.12.2002

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 23
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 19/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 161/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 115/2000 vp ja TPA 125/2002 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002 9
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 3 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002 19
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 2 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 206/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​