Valtiopaivaasia LA 163/2003

LA 163/2003 vp

Lakialoite: Ulkomaalaislaki

Päätökset

1. Ulkomaalaislaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Ulkomaalaislaki

Aloite jätetty

Pvm

15.12.2003

Kansanedustaja

Tennilä, Esko-Juhani /vas

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2004 Päättynyt PTK 16/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 151/2003 vp sisältyvä 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp sisältyvien 1-3 lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1-3 lakiehdotus muutettuina, että lakialoitteet LA 68/2003 vp, LA 126/2003 vp ja LA 163/2003 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 6/2003 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2004 Keskeytetty PTK 39/2004 1 1
15.04.2004 Päättynyt PTK 40/2004 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Keskeytetty PTK 45/2004 4
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 1 1-6
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 28/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot