LA 165/2003 vp

Lakialoite: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2004 Päättynyt PTK 20/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2005 vp
Valmistunut

20.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 165/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2005 Keskeytetty PTK 60/2005
27.05.2005 Päättynyt PTK 62/2005 16, 17
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 59/2005 vp