Valtiopaivaasia LA 168/1999

LA 168/1999 vp

Lakialoite: Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

23.11.1999

Kansanedustaja

Kangas, Matti /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1999 Päättynyt PTK 98/1999 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1999 vp
Valmistunut

03.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1999 vp
Valmistunut

18.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 14
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 109/1999 9
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999 11
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999 7
Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 93/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

​​​​