LA 170/1999 vp

Lakialoite: Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /skl

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1999 Poistettu PTK 123/1999
10.12.1999 Päättynyt PTK 125/1999
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 2 §:n 1 momentin 14 kohta muutettuna ja että lakialoitteet LA 170/1999 vp, LA 179/1999 vp, LA 67/2000 vp, LA 109/2002 vp sekä LA 135/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2002 Keskeytetty PTK 156/2002
07.12.2002 Päättynyt PTK 158/2002 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 3
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 130/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot