LA 170/2006 vp

Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tynkkynen, Oras /vihr

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta