Valtiopaivaasia LA 173/1999

LA 173/1999 vp

Lakialoite: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Aloite jätetty

Pvm

26.11.1999

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999 20
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/2000 vp
Valmistunut

15.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4.-6. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 3. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite 173/1999 vp hylätään, sekä että hyväksytään lausumat.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2000 vp
Valmistunut

31.03.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/2000 vp
Valmistunut

09.05.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 91/2000 1
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 137/1999 vp

​​​​