LA 18/1996 vp

Lakialoite: Laiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 4 ja 19 §:n sekä työsopimuslain 42 b §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 4 ja 19 §:n sekä työsopimuslain 42 b §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kantalainen, Kari /kok

Muita allekirjoittajia

44

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1747

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 86/1997 vp