LA 182/2002 vp

Lakialoite: Laki pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
468/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ranta-Muotio, Aulis /kesk

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.01.2003 Päättynyt PTK 192/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 182/2002 vp pohjalta muutettuna ja että lakialoitteet LA 32/1999 vp, LA 115/1999 vp ja LA 81/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 192/2002 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.2003

Vastaus
EV 296/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot