LA 187/2002 vp

Lakialoite: Laki raskauden keskeyttämistä koskevan lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki raskauden keskeyttämistä koskevan lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2003 Poistettu PTK 205/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta