LA 19/1996 vp

Lakialoite: Laiksi työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Prusti, Riitta /sd

Muita allekirjoittajia

16

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.1996 Päättynyt PTK 67/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1872

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/1997 vp