Valtiopaivaasia LA 19/2012

LA 19/2012 vp

Lakialoite: Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

10.05.2012

Kansanedustaja

Kiviranta, Esko /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2012 Päättynyt PTK 63/2012 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2012 vp
Valmistunut

06.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 19/2012 vp ja LA 51/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2012 Keskeytetty PTK 110/2012 8
16.11.2012 Päättynyt PTK 112/2012 2 5-13
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2012 Keskeytetty PTK 113/2012 5
21.11.2012 Päättynyt PTK 114/2012 1 1,2
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 89/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​