LA 196/1999 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Sjöblom, Juhani /kok

Muita allekirjoittajia

15

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2000 Päättynyt PTK 10/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 71 § muutettuna, että lakialoitteisiin LA 196/1999 vp ja LA 44/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja, että toimenpidealoitteet TPA 31/2000 vp ja TPA 162/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 83/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot