LA 2/2011 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Väätäinen, Tuula /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2011 Päättynyt PTK 13/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2012 vp
Valmistunut

21.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 luvun 7 ja 14 § muutettuina, että lakialoite LA 2/2011 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 9/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2012 Keskeytetty PTK 118/2012
30.11.2012 Päättynyt PTK 120/2012 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2012 Keskeytetty PTK 121/2012
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012 3
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 111/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot