Valtiopaivaasia LA 2/2014

LA 2/2014 vp

Lakialoite: Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

14.02.2014

Kansanedustaja

Jalonen, Ari /ps

Muita allekirjoittajia

67

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2014 Poistettu PTK 16/2014 8
06.03.2014 Päättynyt PTK 20/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2014 vp
Valmistunut

01.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 2/2014 vp hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2014 Päättynyt PTK 93/2014 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014 11
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 221/2013 vp

​​​​